solární ohřev

SOLÁRNÍ OHŘEV A TOPENÍ.

Solární topné systémy - snížení nákladů na vytápění a ohřev vody.

Energie je čím dál vzácnější a nákladnější. O to větší důležitost získávají individuálně sladěné energetické koncepty, které ve spojení s vysoce účinnou topnou technikou snižují spotřebu, a tudíž i náklady.

SOLÁRNÍ ENERGIE.

Základní informace o solárním ohřevu a topení.

solární kolektory

Slunce vyzáří na zemi v méně než čtyřech hodinách roční spotřebu energie celé světové populace – a to úplně zadarmo. Přitom na každý metr čtvereční České republiky dopadá za rok průměrně kolem 1000 kWh, což odpovídá energetickému obsahu cca 100 m3 zemního plynu. Sluneční energie se dá využít pasivně nebo aktivně. K aktivnímu využití sluneční energie jsou k dispozici různé technologie pro výrobu tepla (solární ohřev) a např. k výrobě energie (fotovoltaika).

Teplo ze slunce

Přibližně 1/3 celkové koncové energetické spotřeby v České republice je využita pro vytápění budov. Energeticky úsporné stavební konstrukce a především úsporné topné systémy dokáží tuto spotřebu výrazně snížit, čímž přispívají k šetření přírodních zdrojů a zemské atmosféry a k úspoře nákladů na vytápění. Výrazný potenciál pro úsporu energie nabízí právě ohřev teplé vody. Solární ohřev - sluneční kolektory ve spojení s centrálním zásobníkovým ohřívačem vody představují právě v našich zeměpisných šířkách zajímavou alternativu k provozu topného kotle – především v letních měsících.

Princip získávání tepelné energie

Princip solárního ohřevu, tj. získávání tepelné energie pomocí solárních kolektorů je jednoduchý. Povrch solárních kolektorů je černý a matný, aby pohlcoval maximální množství dopadající energie a co nejvíce se zahříval. Získané teplo je poté předáváno vodě, která je využívána jako otopná nebo teplá užitková.

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Instalace solárního kolektoru

solární kolektory

Při instalaci solárního kolektoru na střeše, stěně budovy nebo ve volném terénu je třeba splnit několik podmínek. Konstrukce musí být dostatečně pevná, aby spolehlivě odolávala všem přírodním vlivům (vítr, krupobití, sníh). Kolektor by měl být co nejblíže místu spotřeby ohřáté vody, aby se co nejvíce omezily tepelné ztráty v rozvodném potrubí. Přívodní trubice musí být opatřeny účinnou tepelnou izolací.
Nejvhodnější je natočení solárních kolektorů směrem k jihu nebo jihozápadu. Tak se nejlépe využije intenzita slunečního záření. Ideální sklon kolektorů je takový, aby na jeho plochu dopadalo sluneční záření kolmo. Výška slunce nad obzorem se však mění nejen během dne, ale i v průběhu roku. V létě je nad obzorem výš než v zimě. V létě je vhodný sklon kolektoru 30 ° od vodorovné roviny, v zimě kolem 60°. Obvykle se jako kompromis volí sklon v rozmezí 35°- 45°.

SOLÁRNÍ SYSTÉM

Kompletní systém pro solární ohřev.

K vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií samotný solární kolektor nestačí. Aby přenos energie fungoval bez zbytečných ztrát, je třeba použít ucelený solární systém. Jeho hlavními prvky jsou jeden či více solárních kolektorů, zásobník, tepelný výměník (většinou zabudován v kotli, který ohřívá vodu při nedostatku slunečního svitu), oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, potrubí a regulační prvky. Často je využívána kombinace s jinými zdroji energie, jako jsou plynové kotle či tepelná čerpadla. Zvláště u kombinovaných systémů je pro správné fungování bez zbytečných ztrát nezbytná kompatibilita jednotlivých prvků. Tuto podmínku nejlépe zajistí použití komponentů od jednoho, nejlépe renomovaného výrobce.
Firma danex-plast s.r.o. dodává pro solární ohřev sluneční kolektory a ucelené solární systémy dvou předních světových výrobců, firem Viessmann a Wolf.

solární kolektory solární systémy solární kolektory


POTŘEBUJETE VYŘEŠIT SOLÁRNÍ OHŘEV ?

Vypracování studie solárního ohřevu zdarma!

solární kolektory

DANEX-PLAST, s.r.o., Vám nabízí jako bezplatnou službu:

  • získání podkladů pro studii přímo na místě
  • vypracování studie solárního systému pro přípravu teplé vody a pomoc při vypracování studie solárního systému pro přípravu teplé vody a přitápění na kontrétní dům či jiný objekt
  • vypracování podrobné cenové položkové nabidky, včetně ceny montáže
  • zajištění odborné montážní firmy

KONTAKTUJTE NÁS !

DANEX-PLAST, s.r.o., Novoveská 7, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel./fax.: (+420) 596 624 358, (+420) 596 616 348, e-mail
Ing. Zdeněk Petrů, jednatel firmyTZB - INFO | Topení pro vytápění hal | Chlazení hal | Další odkazy

© MR 1999-2017