TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

Ekonomické topení pro vytápění hal a skladů

Moderní topidla – tmavé plynové infrazářiče – umožňují ekonomické vytápění průmyslových objektů, hal, skladů, dílen nebo sportovních hal, při současném zachování pohodlné obsluhy topení.

Základní informace o topení
tmavými infrazářiči

K vytápění se využívá principu tepelného sálání (spalování plynu probíhá v uzavřené trubici, provozní teplota trubice cca 550°C) pro topení ve specifických prostorách a zónách i celých objektech. Dovede velice rychle zvýšit teplotu ve velkých, nižších a středně vysokých objektech (zateplených i nezateplených). Tento princip vytápění zajišťuje až 50% energetickou úsporu a tím i úsporu nákladů na topení. Výkonová řada od 13 do 50 kW. Vysoká spolehlivost, stabilita výkonu, nízké emise, nenáročná údržba.

Výhody a nevýhody topení tmavými infrazářiči

vysoká spolehlivost, stabilita výkonu, nízké emise, nenáročná údržba
komfortní vzhled
nižší provozní teplota trubek - cca 450°C
zvlášť vhodné vytápení do nových průmyslových a sportovních hal
vyšší hmotnost, náročnější montáž
nutný odtah spalin kouřovody mimo objekt (střechou nebo přes stěnu)
povinné měření emisí

Tmavé plynové infrazářiče

Technické informace

Technické údaje

Tmavé plynové infrazářiče

Popis topení

Tmavý plynový infrazářič AA /AL/E 13, 22, 35, AA 50

Zářiče tohoto typu mají oddělenou spalovací a ventilátorovou komoru. Jsou dodávané s vysoko teplotně odolnou legovanou sálavou trubkou. Mají velmi spolehlivou zapalovací a řídicí elektroniku, reflektor a hořáková skříň je v provedení nerez nebo leštěný hliník, provedení do tvaru U i lineární. Zářiče jsou spínané přivedením napájecího napětí 230V/50Hz a jsou připojitelné jak k jednoduché analogové regulaci, tak k mikroprocesorovému řídícímu systému MULTI-RAD. Vyznačují se nadstandardní spolehlivostí, stabilitou výkonu, nízkými emisemi, nenáročnou údržbou.

Regulace infrazářičů - Mikroprocesorová regulace Multirad

Jeden řídicí systém slouží k řízení vytápění ve 4 samostatných zónách topení. Propojením až 30-ti ŘS je možné vytvořit kompaktní systém vytápění s komfortním řízením až 120 zón topení. Pomocí programového vybavení „Dispečerské pracoviště je možné systém připojit k osobnímu počítači. Systém s „Dispečerským pracovištěm“ umožňuje archivaci měřených dat, jejich vyhodnocování a následnou optimalizaci režimů vytápění ve spojení s ekvitermní regulací, čím se přímo podílí na zvýšení efektivnosti systému vytápění a snížení provozních nákladů na topení.

Regulace infrazářičů - analogová regulace

Slouží k regulaci teploty v jedné vytápěné zóně, která nevyžaduje spolupráci s ostatními vytápěnými zónami a není potřeba ji centrálně monitorovat a řídit. Regulace se sestává ze snímače teploty a časového spínače s termostatem. Nastavit můžeme libovolné teploty topení pro různé režimy vytápění: – komfortní topení, – temperovací vytápění, – protizámrazový režim. Teplotní průběhy je možné nastavit na sedm dní v týdnu.

Potřebujete vyřešit vytápění haly?

Tmavé infrazářiče sjsou dobrá volba!

DANEX-PLAST, s.r.o., vám nabízí jako bezplatnou službu:

  • Vypracování studie vytápění zářiči s vypočítaným potřebným instalovaným výkonem, návrhem na optimální rozmístění, výšky a úhly zavěšení zářičů. V případě zájmu si zde vytiskněte formulář, který nám po vyplnění základních údajů o hale zašlete faxem.
  • Proškolení pracovníků provádějících montáž topení
  • Doplnění technické studie o porovnání s výchozím stavem a vyhodnocením doby návratnosti vložených investic

KOKTAKTUJTE NÁS!

Přejděte na stránku s kontakty.

KONTAKT